Sprječavanje sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi – NN 120/16, Zračna luka Pula d.o.o. objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016):

MM Modio d.o.o., Ulica Ede Murtića 2, 10000 Zagreb, OIB: 71076455018
ITalk d.o.o. za informacijske tehnologije, Zagreb IX, Južna obala 20, OIB: 54872935051
Ana Media j.d.o.o., Beram 14, 52000 Pazin, OIB: 25533991031
Mago obrt za trgovinu, Beram 17, 52000 Pazin, MBO: 97536334
Lučka uprava Rovinj – Rovigno, Obala A. Rismondo 2, 52210 Rovinj, OIB: 32857429536
DS-MSC, obrt za poslovno savjetovanje, Ratarska 2, 52210 Rovinj, OIB: 13088206327

Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa navedenim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Registar ugovora jednostavne nabave

Sukladno članku 28. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016) Zračna luka Pula d.o.o., objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.
Sukladno članku 28. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/2016) Zračna luka Pula d.o.o. objavljuje Registar ugovora jednostavne nabave.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Sukladno članku 15. stavku 2. i stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016) Zračna luka Pula d.o.o., objavljuje Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave)

Obavijest dobavljačima Zračne luke Pula d.o.o. o obvezi izdavanja eRačuna od 1. srpnja 2019. godine