Plan poslovanja za 2024. s projekcijom za 2025. i 2026. (izdanje prosinac 2023.) – word
Plan poslovanja za 2024. s projekcijom za 2025. i 2026. (izdanje prosinac 2023.) – pdf

Godišnje izvješće o stanju za 2023. godinu
Bilanca 2023.
Izvještaj o sveoubuhvatnoj dobiti 2023.
Izvještaj o novčanom tijeku 2023.
Izvještaj o promjenama kapitala 2023.

Plan poslovanja za 2023. s projekcijom za 2024. i 2025. – word
Plan poslovanja za 2023. s projekcijom za 2024. i 2025. – pdf

Godišnje izvješće o poslovanju za 2022. godinu
Bilanca 2022.
Izvještaj o sveoubuhvatnoj dobiti 2022.
Izvještaj o novčanom tijeku 2022.
Izvještaj o promjenama kapitala 2022.

Godišnje izvješće o poslovanju za 2021. godinu
Bilanca 2021.
Izvještaj o sveoubuhvatnoj dobiti 2021.
Izvještaj o novčanom tijeku 2021.
Izvještaj o promjenama kapitala 2021.

Plan poslovanja za 2022. s projekcijom za 2023. i 2024. (izdanje prosinac 2021.) – word
Plan poslovanja za 2022. s projekcijom za 2023. i 2024. (izdanje prosinac 2021.) – pdf

Prijedlog plana poslovanja za 2021. godinu
Plan poslovanja za 2020.

Godišnje izvješće za 2020. godinu

bilanca 2020. — 2023. – verzija 1
Planirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (RDG) 2020. — 2023. – verzija 1
Planirani izvještaj o novčanom tijeku 2020. — 2023. – verzija 1
Planirani izvještaj o promjenama kapitala 2020. — 2023. – verzija 1
Plan poslovanja za 2020. godinu

Bilanca 2019. (excell)
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti 2019. (RDG) (excell)
Izvještaj o novčanom tijeku 2019. (excell)
Izvještaj o promjenama kapitala 2019. (excell)
Godišnje izvješće za 2019. godinu

Godišnje izvješće za 2018. godinu
Revizorsko izvješće za 2018.

Godišnje izvješće za 2017. godinu:
Godišnje izvješće za 2017. godinu — prvi dio
Godišnje izvješće za 2017. godinu — drugi dio
Godišnje izvješće za 2017. godinu — treći dio

Revizorsko izvješće za 2017.