Interreg Italy – Croazia  – projekt ADRIGREEN

Zračna luka Pula d.o.o. i Lučka uprava Pula dana 12. srpnja 2019. godine održale su konferenciju za medije u svezi projekta ADRIGREEN – Green and Intermodal solutions for Adriatic airports and ports (Zelena i intermodalna rješenja za jadranske zračne luke i luke).

ADRIGREEN – Green and Intermodal solutions for Adriatic airports and ports (Zelena i intermodalnih rješenja za Jadranske luke i zračne luke) je prekogranični projekt suradnje su-financiran u sklopu Interreg V-A Italija-Hrvatska programa transnacionalne suradnje 2014.-2020. s ciljem poboljšanja integracija hrvatskih i talijanskih luka i zračnih luka s drugim načinima prijevoza, kako bi se povećao protok putnika koji stižu u glavne turističke destinacije na Jadranskoj obali te kako bi se smanjio utjecaj na okoliš regionalnih pomorskih i zračnih sustava. Trajanje projekta je 25 mjeseci (od 1. siječnja 2019 – 31. siječnja 2021.),  ima ukupni proračun od 2.104.217,00 Eura te spaja neke od vodećih hrvatskih i talijanskih luka i zračnih luka, koje su motivirane za suradnju i stvaranje ekologičnijih i zelenijih luka i zračnih luka.

Detalji projekta:

Broj projekta: 10044741
Datum početka: 01/01/2019
Datum završetka: 31/01/2021
Ukupni proračun: 2.104.217,00 Eura
Udio Europskog fonda za regionalni razoj: 1.788.584,45 Eura
Nacionalni udio: 315.632,55 Eura

Udio Zračne luke Pula d.o.o.: 358.840,00 Eura
Udio Lučke uprave Pula: 172.400,00 Eura
Više informacija o Interreg Italy-Croatia možete pronaći na http://www.italy-croatia.eu/

Za detalje o projektu obratite se na e-mail adresu: nina.vojnic@airport-pula.hr

Priopćenje sa konferencije možete pogledati na sljedećem linku: Agrigreen priopćenje 12.7.2019