Zračna luka Pula d.o.o. dana 7. srpnja 2023. godine objavljuje Tumačenje broj 2. Općih uvjeta za korištenje parkirališta Zračne luke Pula za usluge autotaksi prijevoza. Tumačenje možete preuzeti ovdje.

Zračna luka Pula d.o.o. dana 7. lipnja 2023. godine objavljuje Tumačenje broj 1. Općih uvjeta za korištenje parkirališta Zračne luke Pula za usluge autotaksi prijevoza broj 1. Tumačenje možete preuzeti ovdje.

Zračna luka Pula d.o.o. dana 24. svibnja 2023. godine objavljuje Odluku o dodjeli kartica temeljem Javnog poziva za izdavanje godišnje kartice za korištenje parkirališta Zračne luke Pula za pružanje usluga autotaksi prijevoza u razdoblju 1.6.2023. — 31.5.2024. godine. Odluku možete preuzeti ovdje. Napominjemo da su iz predmetne odluke koja se objavljuje na mrežnoj stranici uklonjene registarske oznake vozila za koje poslovni subjekti koji su dali prijavu na Javni poziv mogu kupiti godišnju karticu za korištenje parkirališta radi zaštite osobnih podataka. Odluka u izvorniku sadrži registracijske oznake. U skladu sa Javnim pozivom svaki ponuditelj koji je ostvario pravo na kupnju godišnje parkirne kartice biti će putem elektronske pošte obaviješten o registraciji vozila za koje je ostvario pravo na kupnju i daljnjim koracima koje je potrebno poduzeti.

Zračna luka Pula d.o.o. dana 9. svibnja 2023. godine objavljuje sljedeći Javni poziv za izdavanje godišnje kartice za korištenje parkirališta Zračne luke Pula za pružanje usluga autotaksi prijevoza u razdoblju 1.6.2023. — 31.5.2024. godine. Tekst poziva nalazi se na sljedećem linku zajedno sa Prilogom 1.

Zračna luka Pula d.o.o. dana 24. travnja 2023. godine objavljuje Opće uvjete za korištenje parkirališta Zračne luke Pula za usluge autotaksi prijevoza. Iste možete preuzeti ovdje. Shema parkirnih površina nalazi se ovdje. Sredinom svibnja 2023. godine objavit će se javni poziv za izdavanje godišnje kartice za korištenje parkirališta Zračne luke Pula za pružanje usluga autotaksi prijevoza u razdoblju od 1.6.2023. — 31.5.2024. godine.

Zračna luka Pula d.o.o. dana 8. lipnja 2022. godine objavljuje izmjenu Odluke o dodjeli kartica temeljem Javnog poziva za izdavanje godišnje kartice za korištenje parkirališta Zračne luke Pula za pružanje usluga autotaksi prijevoza u razdoblju 1.6.2022. — 31.5.2023. godine. Odluku možete preuzeti ovdje.

Zračna luka Pula d.o.o. dana 26. svibnja 2022. godine objavljuje Odluku o dodjeli kartica temeljem Javnog poziva za izdavanje godišnje kartice za korištenje parkirališta Zračne luke Pula za pružanje usluga autotaksi prijevoza u razdoblju 1.6.2022. — 31.5.2023. godine. Odluku možete preuzeti ovdje.

Zračna luka Pula d.o.o. dana 16. svibnja 2022. godine objavljuje sljedeći Javni poziv za izdavanje godišnje kartice za korištenje parkirališta Zračne luke Pula za pružanje usluga autotaksi prijevoza u razdoblju 1.6.2022. — 31.5.2023. godine. Tekst poziva nalazi se na sljedećem linku zajedno sa Prilogom 1. Shema parkirnih površina nalazi se ovdje.

Zračna luka Pula d.o.o. dana 13. svibnja 2022. godine objavljuje Opće uvjete za za korištenje parkirališta Zračne luke Pula za usluge autotaksi prijevoza. Istu možete preuzeti ovdje. Shema parkirnih površina nalazi se ovdje. Uskoro se očekuje objava javnog poziva za izdavanje godišnje kartice za korištenje parkirališta Zračne luke Pula za pružanje usluga autotaksi prijevoza u razdoblju od 1.6.2022. — 31.5.2023. godine.