Sukladno čl. 67.- čl. 73. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16), naručitelj Zračna luka Pula d.o.o., sve objave javne nabave  objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.  Na ovim stranicama ne vodi  se  evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije o nabavi  od strane gospodarskih subjekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Sukladno čl. 382. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16), Dokumentacija o nabavi objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe. Za pripremu ponuda odnosno zahtjeva za sudjelovanje preporučuje se preuzimanje Dokumentacije o nabavi na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Otvaranjem stranice https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ potrebno je odabrati link na formular tražilica i upisati pod uvjet: „Naziv naručitelja” Zračna luka Pula d.o.o.

Sve dosadašnje provedene postupke javne nabave možete vidjeti na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Predmet nabave:

Dovršetak sanacije asfaltne površine stajanke za zrakoplove

Obavijesti o nadmetanju:

dokumentacija o nabavi dostupna je na https://eojn.hr/

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2024/S F05-0001947

Datum objave:

11/07/2024

Rok za dostavu ponuda:

01/08/2024 do 12:00 h

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

Predmet nabave:

Nabava goriva s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do 2 (dvije) godine

Obavijesti o nadmetanju:

dokumentacija o nabavi dostupna je na https://eojn.hr/

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2024/S F05 0001641

Datum objave:

14/06/2024

Rok za dostavu ponuda:

05/07/2024 do 12:00 h

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

2-2024-MV

Predmet nabave:

Nabava opskrbe električnom energijom s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za razdoblje od 1 (jedne) godine

Obavijesti o nadmetanju:

dokumentacija o nabavi dostupna je na https://eojn.hr/

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2024/S F05-0001536

Datum objave:

06/06/2024

Rok za dostavu ponuda:

08/07/2024 do 12:00 h

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

1-2024-VV

Predmet nabave:

Nabava usluga osiguranja s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do dvije godine

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2023/S 0F5-0054041

Datum objave:

22/12/2023

Rok za dostavu ponuda:

22/01/2024 do 12:00 h

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

7-2023-MV

Predmet nabave:

Nabava opskrbe električnom energijom s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za razdoblje od 1 (jedne) godine

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2023/S 0F5-0026554

Datum objave:

26/06/2023

Rok za dostavu ponuda:

26/07/2023 do 12:00 h

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

14-2023-VV