Sukladno čl. 67.- čl. 73. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16), naručitelj Zračna luka Pula d.o.o., sve objave javne nabave  objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.  Na ovim stranicama ne vodi  se  evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije o nabavi  od strane gospodarskih subjekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Sukladno čl. 382. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16), Dokumentacija o nabavi objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe. Za pripremu ponuda odnosno zahtjeva za sudjelovanje preporučuje se preuzimanje Dokumentacije o nabavi na stranicama  Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Otvaranjem stranice https://eojn.nn.hr/Oglasnik/  potrebno je odabrati link na formular tražilica i upisati pod uvjet: „Naziv naručitelja” Zračna luka Pula d.o.o.

Predmet nabave:

Isporuka i ugradnja punionice električnih automobila i napajanja kontejnera električnom energijom

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2019/S 0F5-0041514

Datum objave:

21/10/2019

Rok za dostavu ponuda:

13/11/2019 do 13:00 h

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

6-2019-MV

Predmet nabave:

Pružanje usluge upravljanja projektom ADRIGREEN (Green and Intermodal solutions for Adriatic airport and ports ID broj 10044741) u sklopu Interreg V-A Italija – Hrvatska programa transnacionalne suradnje 2014. — 2020.

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2019/S 0F5-0031041

Datum objave:

31/07/2019

Rok za dostavu ponuda:

21/08/2019 do 13:00 h

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

2-2019-MV

Predmet nabave:

Nabava opskrbe električnom energijom s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do 2 (dvije) godine

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2019/S 0F5-0017304

Datum objave:

26/04/2019

Rok za dostavu ponuda:

21/05/2019 do 13:00 h

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

03-2019-MV

Predmet nabave:

Pružanje usluga u području zaštite na Zračnoj luci Pula

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2019/S F22-0011483

Datum objave:

01/04/2019

Rok za dostavu ponuda:

19/04/2019 do 10:00 h

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

1-2019-VV

Predmet nabave:

Agregat za zrakoplove (GPU)

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2019/S 0F5-0008229

Datum objave:

07/03/2019

Rok za dostavu ponuda:

29/03/2019 do 13:00 h

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

12-2019-MV