Sukladno čl. 67.- čl. 73. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16), naručitelj Zračna luka Pula d.o.o., sve objave javne nabave  objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.  Na ovim stranicama ne vodi  se  evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije o nabavi  od strane gospodarskih subjekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Sukladno čl. 382. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16), Dokumentacija o nabavi objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe. Za pripremu ponuda odnosno zahtjeva za sudjelovanje preporučuje se preuzimanje Dokumentacije o nabavi na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Otvaranjem stranice https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ potrebno je odabrati link na formular tražilica i upisati pod uvjet: „Naziv naručitelja” Zračna luka Pula d.o.o.

Sve dosadašnje provedene postupke javne nabave možete vidjeti na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Predmet nabave:

Rekonstrukcija radovi na ugostiteljskom objektu – centralni hol

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2022/S 0F5-0052409

Datum objave:

02/01/2023

Rok za dostavu ponuda:

20/01/2023 do 10:30 h

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

12-2022-MV

Predmet nabave:

Dogradnja i rekonstrukcija postojećeg sustava za transport i kontrolu prtljage (prilagodba standardu 3) s uključenim održavanjem

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2022/S 0F5-0038467

Datum objave:

29/09/2022

Rok za dostavu ponuda:

07/11/2022 do 10:30 h

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

7-2022-VV