Dana 27.2.2020. godine Zračna luka Pula d.o.o. objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude temeljem javnog natječaja za davanjem u zakup poslovnih prostora prikupljanjem pismenih ponuda. Odluku možete preuzeti na sljedećem linku.

Dana 10. siječnja 2020. godine Zračna luka Pula d.o.o. objavljuje javni natječaj za davanjem u zakup poslovnih prostora.

Tekst natječaja možete preuzeti na sljedećem linku.

Dana 31.1.2020. godine Zračna luka Pula d.o.o. objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude temeljem javnog natječaja za davanjem u zakup poslovnih prostora prikupljanjem pismenih ponuda. Odluku možete preuzeti na sljedećem linku

Dana 11. veljače 2020. godine Zračna luka Pula d.o.o. objavljuje javni natječaj za davanjem u zakup poslovnih prostora.
Tekst natječaja možete preuzeti na sljedećem linku.