Cjenik aerodromskih usluga Zračne luke Pula, sastoji se od:

  • NAKNADE ZA SLIJETANJE I UZLIJETANJE
  • NAKNADE ZA PARKIRANJE ZRAKOPLOVA
  • NAKNADE ZA PUTNIČKI SERVIS
  • NAKNADE ZA ZAŠTITU
  • NAKNADE ZA PUTNIKE S POSEBNIM POTREBAMA
  • NAKNADE ZA PRIHVAT I OTPREMU

Za detaljan izračun svih vrsta naknada, provjerite na našem službenom cjeniku.

Navedene cijene su službene od 1.2.2015.