Društvo je u 2018. godini donijelo sljedeće odluke o dodjeli donacija i/ili sponzorstava sukladno objavljenim pravilnicima:

Zračna luka Pula posluje na načelima društvene odgovornosti prije svega u odgovornom i transparentnom poslovanju prema vanjskim i internim dionicima.

Društvo je u 2017. godini donijelo sljedeće odluke o dodjeli donacija i/ili sponzorstava sukladno objavljenim pravilnicima:

U nastavku teksta nalaze dva važeća pravilnika: