Zakon o pravu na pristup informacijama omogućuje i osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama.

Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima Zakona o pravu na pristup informacija.

Zakoni:

  • Zakon o pravima na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015, 69/2022)
  • Zakon o zračnim lukama (NN 19/1998, 14/2011, 78/2015)
  • Zakon o zračnom prometu (NN 69/2009, 84/2011, 54/2013, 127/2013, 92/2014)

Obrasci:

Pravo na pristup informacija i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se:

  1. podnošenjem zahtjeva pisanim putem na adresu: Zračna luka Pula d.o.o., Valtursko polje 210, Ližnjan (pp 89 52100 Pula); ili
  2. elektronskom poštom na adresu ppi@airport-pula.hr; ili
  3. telefonom na: +385 (0) 52 530 290.

Godišnja izvješća:

U nastavku možete pogledati zaključke s održanih sjednica Nadzornog odbora i Skupštine Društva.

Sjednice Nadzornog odbora

Odluke sjednica Nadzornog odbora u 2023. godini
Datumi održavanja sjednica:
6.3.2023.
7.6.2023.
15.6.2023.
19.7.2023.
18.9.2023.
25.10.2023.

Odluke sjednica Skupštine u 2023. godini
45. sjednica
46. sjednica
47. sjednica
48. sjednica
49. sjednica

Upitnik za samoprocjenu
Upitnik za samoprocjenu 2023.

Službenik za informiranje:
Zoran Lukež, voditelj pravnih poslova
kontakt: ppi@airport-pula.hr