Zakon o pravu na pristup informacijama omogućuje i osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama.

Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima Zakona o pravu na pristup informacija.

Pravo na pristup informacija i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva pisanim putem na adresu: Zračna luka Pula d.o.o., Valtursko polje 210, Ližnjan (pp 89 52100 Pula).

Zakoni:

  • Zakon o pravima na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015)
  • Zakon o zračnim lukama (NN 19/1998, 14/2011, 78/2015)
  • Zakon o zračnom prometu (NN 69/2009, 84/2011, 54/2013, 127/2013, 92/2014)

Obrasci:

Službenik za informiranje Zračne luke Pula:

Biljana Konevbiljana.konev@airport-pula.hr

Tel: +385 (0)52 530 290