Informacije i upiti o letovima

tel: +385 (0)52 550 926
e-mail: informacije@airport-pula.hr

Službenik za zaštitu podataka

dpo@airport-pula.hr

Uprava

T +385 (0)52 530 100
F +385 (0)52 550 915
E uprava@airport-pula.hr

Sektor financijskih i općih poslova

Voditeljica: Nina Vojnić Žagar

nina.vojnic@airport-pula.hr

Prometni sektor

Voditelj: Marko Ražem

marko.razem@airport-pula.hr

Operativni upiti

Fax. + 385 52 550 925

operations@airport-pula.hr

Upravljanje teretima

Tel. + 385 52 530 195

Fax. + 385 52 550 925

Tehnički sektor i razvoj

Voditelj: Andrija Kuzmanić

andrija.kuzmanic@airport-pula.hr

Izgubljena prtljaga

Tel. +385 99 211 4870

Fax. + 385 52 550 929

lost@airport-pula.hr

Facebook

Link