INTER-PASS Project

„Intermodal Passengers Connectivity between Ports and Airports“ („Intermodalna povezanost putnika između luka i zračnih luka“, akronim projekta („INTER-PASS“) je naziv projekta, koji se realizira u okviru Interreg V-B Jadransko-Jonskog programa transnacionalne suradnje 2014.-2020.

Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje koji pruža podršku regionalnoj suradnji između država Jadransko-jonske regije tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.

Upravljačko tijelo Programa suradnje je Regija Emilia-Romagna sa sjedištem u Bologni, Italija. Nacionalno tijelo u Republici Hrvatskoj koje koordinira provedbu Programa zajedno s ostalim državama sudionicama je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske imenovana je kontrolnim tijelom u RH u sklopu programa Europske teritorijalne suradnje.

Projekt će biti implementiran od strane 8 projektnih partnera i jednog pridruženog partnera iz Italije.

Projekt je započeo u siječnju 2018. godine i očekivano je da će završiti do prosinca 2019. godine. Ukupni odobreni budžet projekta iznosi 1.498.568 EUR, od čega je 85% sufinancirano putem EFRR fonda (Europski fond za regionalni razvoj).

U jadransko-jonskoj regiji postoje mnogi morski gradovi koji se moraju nositi s vrlo velikim brojem putnika tijekom visoke sezone i u kojima turizam vezan uz brodove za krstarenje predstavlja bitan faktor regionalnog i lokalnog razvoja. Međutim, mnogim takvim „matičnim lukama“ za brodove za krstarenje i trajekte nedostaje integracija unutar raznih modaliteta prijevoza, posebno s regionalnim zračnim lukama.

Opći cilj projekta „INTER-PASS“ je ojačanje intermodalnih veza između luka i zračnih luka u jadransko-jonskoj regiji, kako bi se poboljšao protok turista, naročito turista s brodova za krstarenje i putnika, koji dolaze na odredišta na jadranskoj i jonskoj obali tijekom visoke sezone.

Projekt će dati 3 ključna rezultata:
1) Mrežu suradnje za intermodalnu povezanost između luka i zračnih luka u jadransko-jonskoj regiji. Mreža će za partnere i druge zainteresirane strane biti polazište za izmjenjivanje znanja vezano za inovativna rješenja (tehnike, metode, operativna načela itd.) koja se s lakoćom mogu prihvatiti u jadransko-jonskom kontekstu.,
2) Akcijski plan za svako područje, kojim će se definirati rješenja koja će se testirati i implementirati u gradovima, koji su uključeni u projekt. Testiranje 4 definirana rješenja, koja će se implementirati u Dubrovniku, Puli, Bariju i Krfu tijekom ljeta 2019. sa ciljem da se značajno ubrza protok turista između luka i zračnih luka, te
3) Razrada zajedničkog integriranog strateškog plana za intermodalni prijevoz putnika između luka i zračnih luka, koji bi se podijelio s drugim lukama i zračnim lukama, kao i nadležnim tijelima, koja se nalaze u jadransko-jonskoj regiji.

Inicijalni sastanak projektnih partnera održan je u Dubrovniku dana 30. i 31. siječnja 2018. godine, te su se na istome projektni partneri upoznali i raspravili o projektnim aktivnostima, rasporedu i očekivanim rezultatima. Tijekom životnog vijeka projekta očekivano je održavanje još 4 dodatna sastanka, kao i održavanje jedne međunarodne konferencije, koja će se održati u Bariju. Svi sastanci bit će popraćeni priopćenjima i konferencijama za novinare.

Nadamo se da će, pored spomenutih projektnih ciljeva, projekt također pridonijeti budućoj suradnji između uključenih država projektnih partnera te boljem razumijevanju pitanja vezanih za zračni promet i morsku povezanost.

Sve detalje o projektu možete pogledati na sljedećem linku.

Priopćenje za medije možete pogledati na sljedećem linku.

Službene stranice projekta: http://www.adrioninterreg.eu/

Kontakt: nina.vojnic@airport-pula.hr