Predmet nabave:

Sanacija pukotina i oštećenja na operativnoj površini na Zračnoj luci Pula

Poziv na dostavu ponude:

Datum objave:

07/05/2021

Rok za dostavu ponuda:

17/05/2021 do 12:00 h

Evidencijski broj:

6-2021-IP

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude:

Predmet nabave:

Licence Oracle za bazu podataka

Poziv na dostavu ponude:

Datum objave:

24/02/2021

Rok za dostavu ponuda:

04/03/2021 do 12:00 h

Evidencijski broj:

9-2021-IP

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude:

Predmet nabave:

Pružanje usluge komunikacije u projektu ADRIGREEN (Green and Intermodal solutions for Adriatic airport and ports ID broj 10044741) u sklopu Interreg V-A Italija — Hrvatska programa transnacionalne suradnje 2014. — 2020.

Poziv na dostavu ponude:

Datum objave:

22/01/2021

Rok za dostavu ponuda:

03/02/2021 do 12:00 h

Evidencijski broj:

7-2021-IP

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude:

Predmet nabave:

Košenje raslinja – održavanje okoliša oko glavne zgrade, čišćenje raslinja na manevarskim površinama

Poziv na dostavu ponude:

Datum objave:

26/02/2020

Rok za dostavu ponuda:

09/03/2020 do 12:00 h

Evidencijski broj:

33-2020-IP

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude: