Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. studenoga 2009. godine donijela Zaključak kojim je donesen Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2010. do 2012. godine.

Zračna luka Pula je 15. siječnja 2010. godine usvojila Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa za Zračnu luku Pula za razdoblje od 2010.do 2012.g.

Akcijskim planom Zračne luke Pula nalaže se poštivanje glavnih elemenata borbe protiv korupcije, intenzivnije razvijanje odgovarajuće upravljačke prakse, aktivna suradnja i partnerstvo svih nositelja antikorupcijskih mjera kako bi aktivno djelovali na ostvarenju prioritetnih ciljeva Vladine antikorupcijske politike, a posebno u dijelu usmjerenom na ostvarenje sljedećih ciljeva:

  • Cilj 1. – Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentosti u radu;
  • Cilj 2. – Stvaranje preduvijeta za sprječavanje korupcije na svim razinama;
  • Cilj 3. – Afirmacija pristupa “nulte tolerancije” na korupciju.

Zračna luka Pula se obvezuje na pošteno i moralno vođenje poslova s ciljem dugoročnog opstanka na tržištu, te aktivno sudjeluje u Antikorupcijskom programu.

U sklopu tog programa Zračna luka Pula naglašava da prema mitu i korupciji ima nultu stopu tolerancije.

Stoga Vas molimo da nas izvjestite ukoliko postoje nepravilnosti u poslovanju i/ili sumnja na korupciju.

POVJERENIK ZA NEPRAVILNOSTI
Marko Ražem, dipl.ing.
marko.razem@airport-pula.hr

POVJERENIK ZA ETIKU
Teuta Uka,dipl.oec.
teuta.uka@airport-pula.hr

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Viktor Diković, kriminalist
viktor.dikovic@airport-pula.hr

Dokumenti za download: