Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. svibnja 2019. godine donijela Akcijski plan za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine i Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020. godine.

Zračna luka Pula je 19. prosinca 2019. godine usvojila Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za Zračnu luku Pula za razdoblje od 2019 do 2020. godine. Isti se nalazi na sljedećem linku.

Izvješće o provedenoj aktivnosti prema provedbi akcijskog plana za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020. godine nalazi se na sljedećem linku.

Zračna luka Pula se obvezuje na pošteno i moralno vođenje poslova s ciljem dugoročnog opstanka na tržištu, te aktivno sudjeluje u Antikorupcijskom programu.

U sklopu tog programa Zračna luka Pula naglašava da prema mitu i korupciji ima nultu stopu tolerancije.

Stoga Vas molimo da nas izvjestite ukoliko postoje nepravilnosti u poslovanju i/ili sumnja na korupciju.

 

POVJERLJIVA OSOBA ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI
Roberto Višković, povjerljiva osoba
roberto.viskovic@airport-pula.hr
Silvio Jadreško, zamjenik povjerljive osobe

POVJERENIK ZA ETIKU
Teuta Uka,dipl.oec.
Povjerenik.etika@airport-pula.hr

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Dalen Kozlevac, univ. bacc. oec.
dalen.kozlevac@airport-pula.hr

Dokumenti za preuzimanje: