SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

Zračna luka Pula d.o.o., kao temelj svog poslovanja smatra kontinuiran rad na razvoju i podizanju kvalitete svih svojih djelatnosti. Upravo zbog toga, prepoznali smo važnost certifikata ISO 9001:2008 koji smo i stekli tijekom siječnja 2013 g. čime je uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom za poslovne aktivnosti pružanja usluga prihvata i otpreme putnika, zrakoplova i robe.
U cilju stjecanja samog certifikata, između ostalog, definirane su i implementirane unutarnje procedure koje povećavanju transparentnost odlučivanja i poslovanja unutar zračne luke, te podižu kvalitetu rada svih zaposlenika, a samim time i kvalitetu pružanja usluga prema putnicima i zrakoplovnim kompanijama. Jedna od procedura je i metoda praćenja zadovoljstva korisnika usluga kako bi temeljem vaših prijedloga podigli razinu kvalitete naših usluga.

Naš je cilj pružanje visoke kvalitete usluge prihvata i otpreme putnika, zrakoplova i robe uz zadovoljstvo naših korisnika.

Preuzmite obrazac za pritužbe

SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU

Zračna luka Pula kontinuirano radi na razvoju i implementiranju procesa usmjerenih na postizanje najviše razine sigurnosti u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima, a sve u cilju omogućavanja sigurnog boravka putnika i materijalnih dobara, te radnika i drugog osoblja na zračnoj luci Pula.
U tu svrhu kontinuirano radimo na implementaciji sustava upravljanja sigurnošću koji predstavlja vrlo organiziran pristup vođenja sigurnosti, uključujući organizacijsku strukturu, procedure, politiku sigurnosti, itd. Sustav upravljanja sigurnošću Zračne luke Pula predstavlja cjelinu pod čijim okriljem spadaju svi sektori i službe zračne luke koje svojim radom čine dio sustava sigurnosti zračnog prometa.
Cilj uvođenja i primjene sustava upravljanja sigurnošću jest da se kontrolom rizika i minimaliziranjem broja eventualnih nezgoda u svakodnevnom radu maksimalno smanji broj mogućih opasnosti po sigurnost putnika, radnika i drugog osoblja, te materijalnih dobara.