Poštovani posjetitelji, kako bi Zračna luka Pula osigurala ciljanu razinu sigurnosti za vrijeme održavanja “Dana otvorenih vrata”, ovim putem Vam želimo skrenuti pažnju na pravila ponašanja kojih ste se dužni pridržavati.

Dolazak na priredbu s kućnim ljubimcima nije dozvoljen. Isto tako, pušenje unutar izložbenog i dijela gledališta letačkog programa strogo je zabranjeno, osim na za to predviđenoj lokaciji, terasi putničke zgrade Zračne luke Pula.

Nadalje, približavanje zrakoplovima i helikopterima, unutar zaštitne ograde, nije dozvoljeno.

Također, molimo Vas da otpad bacate u za to predviđene kante.

Asistencija osobama sa smanjenom pokretljivošću biti će osigurana na šalteru informacija putničke zgrade.

Zračna luka Pula