Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 19/2022) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na jedan od sljedećih načina:

  1. popunjavanjem obrasca na lokacijama pružatelja usluga (šalter informacija, prodaje karata, trgovine, ugostiteljstva ili službe opterećenja i balansa)
  2. putem pošte na adresu:
    ZRAČNA LUKA PULA d.o.o.
    p.p. 89, 52100 Pula
  3. na e-mail adresu: ivan.lonjak@airport-pula.hr

Za svaki podnijeti prigovor izdaje se potvrda primitka. Odgovor na prigovor daje se u pisanom obliku najkasnije 15 dana od primitka prigovora.

Obrazac za podnošenje prigovora možete preuzeti ovdje.