Svijest o zaštiti okoliša je prerogativ i imperativ kada se radi o suvremenim zračnim lukama.

Tako je i Zračna luka Pula osmišljena i izgrađena na idealnom mjestu, dovoljno udaljena od grada i naseljenih prostora s minimalnim utjecajem zagađenja od buke i ostalih zagađivača.

Zračna luka Pula d.o.o. nastoji biti ”prijatelj okoliša” i svojim djelovanjem , u okviru svojih mogućnosti , brine se o  zaštiti okoliša i prirode. Uprava se brine o održivom razvoju  te  permanentno investira u zaštitu okoliša i prirode. Vodi se briga o održivom gospodarenju otpadom, zaštiti voda i tla, te da se što manje utječe na klimatske promjene i  ozonski omotač.

Radnici se svakodnevno brinu o zaštiti okoliša, te su educirani od strane školskog centra za zaštitu okoliša.