“ZRAČNA LUKA PULA” d.o.o.
PULA AIRPORT ltd
Ližnjan, Valtursko polje 210
p.p. 89, HR-52100 Pula
T +385 52 530 100
F +385 52 550 915
W www.airport-pula.hr
E uprava@airport-pula.hr

Upisano u Trgovačkom sudu u Pazinu, s matičnim brojem subjekta (MBS) 040135473. OIB: 51946493681
Temeljni kapital trgovačkog društva 81.400.000.00 – Uprava Nina Vojnić Žagar – član uprave – direktorica.
Računi: HR76 2340 0091 1106 5099 5 – PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
HR82 2407 0001 1180 0117 7 – OTP BANKA d.d.
HR19 2360 0001 1013 4627 3 – ZAGREBAČKA BANKA d.d.