IGH and Airport Consulting Vienna

Dana 20.10.2015. u hotelu Park Plaza Histria, Zračna luka Pula potpisala je Ugovor sa zajednicom ponuditelja odabranih za izradu Master plana razvoja Zračne luke Pula za razdoblje 2014. do 2039. g.
Nakon provedbe javnog natječaja u lipnju ove godine, pristigle su 4 ponude te je kao najbolji ponuditelj odabrana Zajednica ponuditelja Institut IGH iz Zagreba i Airport Consulting Vienna iz Beča.
Master plan Zračne luke Pula sastavni je dio projekta „Studija razvoja Zračne luke Pula d.o.o. za razdoblje 2014.-2030.“, ukupne vrijednosti 4.989.092,00 kn, od čega 3.443.640,70 kn sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Promet 2007.-2013.
Izradom Master plana razvoja Zračne luke, u vrijednosti od 1.098.000,00 kn, dobit će se smjernice za daljnji razvoj infrastrukture i cjelokupnog poslovanja, s definiranim ciljevima i strategijom razvoja kao osnovom opstanka na tržištu zračnog prometa. Master plan je ujedno jedan od temelja gospodarskog razvoja lokalne zajednice i Istarske županije.
U izradi, koja će trajati osam mjeseci, sudjelovat će stručnjaci iz područja zračnog prometa, planiranja razvoja turističkih destinacija i/ili regija i turističkog marketinga, financija, prostornog planiranja i arhitekture u suradnji sa svim relevantnim dionicima kao što su Istarska županija, grad Pula i općina Ližnjan, turistička zajednica, Hrvatska gospodarska komora, predstavnici privatnog sektora i ostali zainteresirani dionici. U proteklom razdoblju pokazala se potreba za izradom novog Master plana iz razloga što postojeća Studija razvoja Zračne luke Pula za razdoblje 2007- 2030. g. iz 2006.g. nije u skladu s trenutnim stanjem tržišta i razvoja zračnog prometa u Europi. Izrađena je na temeljima koji više nisu primjenjivi za tržište.
Master plan Zračne luke Pula d.o.o. za razdoblje 2014 – 2039.g. mora sadržavati između ostalog, strategiju poslovanja te predviđanje prometa, u skladu s analizom poslovnih i financijskih rizika. Potrebno je krenuti od procjena postojećih sadržaja i usluga, nakon čega bi trebalo postaviti smjernice razvoja infrastrukture i izraditi poslovni plan na razini Istarske županije.
Krajnji rok za izradu Master plana je osam mjeseci. U roku od dva mjeseca po potpisivanju Ugovora, ponuditelji se obvezuju dostaviti dvije varijante Master plana na razmatranje. Dostava finalne verzije Master plana očekuje se u roku ne kraćem od jednog mjeseca po odobrenju varijante koja će ići konačnu razradu i biti prihvaćena od strane Zračne luke Pula.

Ciljane skupine obuhvaćene Master planom su:

  • zaposlenici Zračne luke Pula
  • zrakoplovne kompanije koje djeluju na zračnoj luci
  • turističke agencije koje zakupljuju sjedišta zrakoplovne kompanije
  • lokalna zajednica – razni gospodarski subjekti, privatni iznajmljivači smještaja, vlasnici ugostiteljskih objekata i lokalni poduzetnici
  • općina Ližnjan, grad Pula i Istarska županija.

Master plan je nulti dokument za kristaliziranje investicijskih projekata, za njihovo apliciranje putem fondova Europske unije, a u svrhu gospodarskog razvoja lokalne zajednice i Istarske županije.