Obavještavamo vas da će se u četvrtak 27. listopada 2022. u trajanju od 16:00 do 18:00 sati na Zračnoj luci Pula održati cjelovita vježba izvanrednog događaja na aerodromu u svrhu testiranja svih koraka u koordinaciji i komunikaciji u zaštiti i spašavanju svih sudionika vježbe, a sve u cilju pripremljenosti u slučaju nastanka izvanrednog događaja.

Za termin održavanja vježbe odabrali smo vrijeme u kojem nemamo zrakoplovnih operacija kako vježba ne bi ni na koji način utjecala na uobičajeno odvijanje prometa. Zračna luka Pula u navedenom će razdoblju biti zatvorena.

Vježbu provodimo u suradnji sa svim relevantnim lokalnim službama.