Sukladno čl. 67.- čl. 73. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16), naručitelj Zračna luka Pula d.o.o., sve objave javne nabave  objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.  Na ovim stranicama ne vodi  se  evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije o nabavi  od strane gospodarskih subjekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Sukladno čl. 382. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16), Dokumentacija o nabavi objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe. Za pripremu ponuda odnosno zahtjeva za sudjelovanje preporučuje se preuzimanje Dokumentacije o nabavi na stranicama  Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Otvaranjem stranice https://eojn.nn.hr/Oglasnik/  potrebno je odabrati link na formular tražilica i upisati pod uvjet: „Naziv naručitelja” Zračna luka Pula d.o.o.

Predmet nabave:

Rekonstrukcija radovi na ugostiteljskom objektu – centralni hol

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2023/S 0F5-0005566

Datum objave:

08/02/2023

Rok za dostavu ponuda:

01/03/2023

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

13-2023-MV

Predmet nabave:

Rekonstrukcija radovi na ugostiteljskom objektu – centralni hol

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2022/S 0F5-0052409

Datum objave:

02/01/2023

Rok za dostavu ponuda:

20/01/2023

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

12-2022-MV

Predmet nabave:

Dogradnja i rekonstrukcija postojećeg sustava za transport i kontrolu prtljage (prilagodba standardu 3) s uključenim održavanjem

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2022/S 0F5-0038467

Datum objave:

29/09/2022

Rok za dostavu ponuda:

07/11/2022

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

7-2022-VV

Predmet nabave:

Izgradnja prostorija za osobe kojima je odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku (Schengen) na Zračnoj luci Pula

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2021/S 0F5-0032440

Datum objave:

06/09/2021

Rok za dostavu ponuda:

24/09/2021

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

3-2021-MV

Predmet nabave:

Nabava opskrbe električnom energijom s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do 2 (dvije) godine

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2021/S 0F5-0020563

Datum objave:

27/05/2021

Rok za dostavu ponuda:

18/06/2021

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

1-2021-MV

Predmet nabave:

Pružanje usluge upravljanja projektom ADRIGREEN (Green and Intermodal solutions for Adriatic airport and ports ID broj 10044741) u sklopu Interreg V-A Italija – Hrvatska programa transnacionalne suradnje 2014. — 2020.

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2021/S 0F5-0016192

Datum objave:

26/04/2021

Rok za dostavu ponuda:

19/05/2021

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

4-2021-MV

Predmet nabave:

Električni traktor za vuču/guranje opreme za prihvat i otpremu putnika

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2021/S 0F5-0004736

Datum objave:

03/02/2021

Rok za dostavu ponuda:

25/02/2021

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

2-2021-MV

Predmet nabave:

Nadogradnja programskog sustava za prihvat i otpremu putnika, zrakoplova i tereta na nove tehnološke platforme

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2020/S 0F5-0040796

Datum objave:

11/11/2020

Rok za dostavu ponuda:

02/12/2020

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

5-2020-MV

Predmet nabave:

Nabava goriva s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do 6 (šest) godina

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2020/S 0F5-0018928

Datum objave:

21/05/2020

Rok za dostavu ponuda:

30/06/2020

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

1-2020-VV

Predmet nabave:

Pružanje usluga redovnog i izvanrednog održavanja sigurnosne opreme, vatrodojave i video nadzora u Zračnoj luci Pula s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na razdoblje od 2 (dvije) godine

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2020/S 0F5-0006679

Datum objave:

17/02/2020

Rok za dostavu ponuda:

10/03/2020

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

10-2020-MV

Predmet nabave:

Agregat za zrakoplove (GPU)

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2020/S 0F5-0003264

Datum objave:

24/01/2020

Rok za dostavu ponuda:

17/02/2020

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

3-2020-MV

Predmet nabave:

Nabava autobusa za prijevoz putnika u cestovnom prometu

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2020/S 0F5-0003102

Datum objave:

23/01/2020

Rok za dostavu ponuda:

13/02/2020

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

2-2020-MV

Predmet nabave:

Isporuka i ugradnja punionice električnih automobila i napajanja kontejnera električnom energijom

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2020/S 0F5-0000926

Datum objave:

13/01/2020

Rok za dostavu ponuda:

05/02/2020

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

4-2020-MV

Predmet nabave:

Asfaltiranje stajanke za zrakoplove Zračne luke Pula

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2019/S 0F5-0048770

Datum objave:

12/12/2019

Rok za dostavu ponuda:

02/01/2020

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

11-2019-MV

Predmet nabave:

Sanacija krova na putničkoj zgradi Zračne luke Pula

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2019/S 0F5-0045306

Datum objave:

18/11/2019

Rok za dostavu ponuda:

09/12/2019

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

9-2019-MV

Predmet nabave:

Rasvjeta sjevernog parkirališta Zračne luke Pula

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2019/S 0F5-0043975

Datum objave:

07/11/2019

Rok za dostavu ponuda:

27/11/2019

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

13-2019-MV

Predmet nabave:

Isporuka i ugradnja punionice električnih automobila i napajanja kontejnera električnom energijom

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2019/S 0F5-0041514

Datum objave:

21/10/2019

Rok za dostavu ponuda:

13/11/2019

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

6-2019-MV

Predmet nabave:

Pružanje usluge upravljanja projektom ADRIGREEN (Green and Intermodal solutions for Adriatic airport and ports ID broj 10044741) u sklopu Interreg V-A Italija – Hrvatska programa transnacionalne suradnje 2014. — 2020.

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2019/S 0F5-0031041

Datum objave:

31/07/2019

Rok za dostavu ponuda:

21/08/2019

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

2-2019-MV

Predmet nabave:

Nabava opskrbe električnom energijom s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do 2 (dvije) godine

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2019/S 0F5-0017304

Datum objave:

26/04/2019

Rok za dostavu ponuda:

21/05/2019

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

03-2019-MV

Predmet nabave:

Pružanje usluga u području zaštite na Zračnoj luci Pula

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2019/S F22-0011483

Datum objave:

01/04/2019

Rok za dostavu ponuda:

19/04/2019

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

1-2019-VV

Predmet nabave:

Agregat za zrakoplove (GPU)

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2019/S 0F5-0008229

Datum objave:

07/03/2019

Rok za dostavu ponuda:

29/03/2019

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

12-2019-MV