Sukladno čl. 67.- čl. 73. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16), naručitelj Zračna luka Pula d.o.o., sve objave javne nabave  objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.  Na ovim stranicama ne vodi  se  evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije o nabavi  od strane gospodarskih subjekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Sukladno čl. 382. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16), Dokumentacija o nabavi objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe. Za pripremu ponuda odnosno zahtjeva za sudjelovanje preporučuje se preuzimanje Dokumentacije o nabavi na stranicama  Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Otvaranjem stranice https://eojn.nn.hr/Oglasnik/  potrebno je odabrati link na formular tražilica i upisati pod uvjet: „Naziv naručitelja” Zračna luka Pula d.o.o.

Predmet nabave:

Sanacija dijela fekalne kanalizacije

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

Datum objave:

Rok za dostavu ponuda:

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

06-2018-MV

Predmet nabave:

Nabava autobusa za prijevoz putnika na stajanci i autobusa za prijevoz putnika u cestovnom prometu

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

Datum objave:

Rok za dostavu ponuda:

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

01-2018-VV

Predmet nabave:

Nabava opskrbe električnom energijom

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2017/S 0F5-0009960

Datum objave:

23/05/2017

Rok za dostavu ponuda:

14/06/2017

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

01-2017/MV

Predmet nabave:

Aerodromski mobilni trakasti transporter/elevator za ukrcaj/iskrcaj prtljage i tereta

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2017/S OF5-0003549

Datum objave:

27/02/2017

Rok za dostavu ponuda:

20/03/2017

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

10-2016/MV

Predmet nabave:

Pružanje usluga na području zaštite u Zračnoj luci Pula

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2016/S 005-0029860

Datum objave:

02/01/2017

Rok za dostavu ponuda:

22/02/2017

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

09-2016/MV

Predmet nabave:

Nabava goriva s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2016/S 005-0029384

Datum objave:

29/12/2016

Rok za dostavu ponuda:

02/02/2017

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

8-2016/MV

Predmet nabave:

Presvlačenje uzletno-sletne staze Zračne luke Pula novim asfaltom

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2016/S 005-0022242

Datum objave:

07/10/2016

Rok za dostavu ponuda:

28/10/2016

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

07-2016/MV

Predmet nabave:

Nabava usluga osiguranja za potrebe Zračne luke Pula d.o.o.

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2016/S 005-0021810 | 2016/S 014-0027749

Datum objave:

03/10/2016

Rok za dostavu ponuda:

29/12/2016

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

07-2016/MV