Sukladno čl. 67.- čl. 73. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16), naručitelj Zračna luka Pula d.o.o., sve objave javne nabave  objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.  Na ovim stranicama ne vodi  se  evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije o nabavi  od strane gospodarskih subjekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Sukladno čl. 382. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16), Dokumentacija o nabavi objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe. Za pripremu ponuda odnosno zahtjeva za sudjelovanje preporučuje se preuzimanje Dokumentacije o nabavi na stranicama  Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Otvaranjem stranice https://eojn.nn.hr/Oglasnik/  potrebno je odabrati link na formular tražilica i upisati pod uvjet: „Naziv naručitelja” Zračna luka Pula d.o.o.

Predmet nabave:

Košenje raslinja – održavanje okoliša oko glavne zgrade, čišćenje raslinja na manevarskim površinama

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

Datum objave:

01/03/2019

Rok za dostavu ponuda:

11/03/2019

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

33-2019-IP

Predmet nabave:

Sanacija dijela fekalne kanalizacije

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2018/S 0F5-0034004

Datum objave:

04/12/2018

Rok za dostavu ponuda:

17/01/2019

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

15-2018-MV

Predmet nabave:

Zaštitni pregled predane putničke prtljage

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2018/S F22-0033580

Datum objave:

30/11/2018

Rok za dostavu ponuda:

20/12/2018

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

14-2018-MV

Predmet nabave:

Nabava usluga osiguranja s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do 3 (tri) godine

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2018/S 0F5-0033207

Datum objave:

27/11/2018

Rok za dostavu ponuda:

20/12/2018

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

11-2018-MV

Predmet nabave:

Nadogradnja virtualizacijske platforme informatičkog sustava Zračne luke Pula

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2018/S 0F5-0031781

Datum objave:

14/11/2018

Rok za dostavu ponuda:

06/12/2018

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

13-2018-MV

Predmet nabave:

ZAMJENA BLOKA SKLOPKI NA TRAFOSTANICI

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

Datum objave:

23/10/2018

Rok za dostavu ponuda:

29/10/2018

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

24-2018-IP

Predmet nabave:

Sanacija fasade na fingeru

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2018/S 0F5-0028703

Datum objave:

18/10/2018

Rok za dostavu ponuda:

09/11/2018

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

12-2018-MV

Predmet nabave:

ZAMJENA BLOKA SKLOPKI NA TRAFOSTANICI

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

Datum objave:

10/10/2018

Rok za dostavu ponuda:

17/10/2018

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

24-2018-IP

Predmet nabave:

Sanacija dijela fekalne kanalizacije

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2018/S 0F5-0025553

Datum objave:

19/09/2018

Rok za dostavu ponuda:

23/10/2018

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

06-2018-MV

Predmet nabave:

Sanacija dijela fekalne kanalizacije

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

Datum objave:

Rok za dostavu ponuda:

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

06-2018-MV

Predmet nabave:

Sanacija pukotina na operativnim površinama zračne luke (staze za voženje i stajanka)

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2018/S 0F5-0023823

Datum objave:

03/09/2018

Rok za dostavu ponuda:

24/09/2018

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

10-2018-MV

Predmet nabave:

Radovi na rekonstrukciji i proširenju postojećih kolnih i parkirnih površina zračne luke Pula

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2018/S 0F5-0023934

Datum objave:

04/09/2018

Rok za dostavu ponuda:

25/09/2018

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

07-2018-MV

Predmet nabave:

Sanacija pukotina na operativnim površinama zračne luke (staze za voženje i stajanka)

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2018/S 0F5-0020571

Datum objave:

Rok za dostavu ponuda:

21/08/2018

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

09-2018-MV

Predmet nabave:

Kablovi za sustav rasvjete manevarskih površine Zračne luke Pula

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2018/S 0F5-0017658

Datum objave:

05/07/2018

Rok za dostavu ponuda:

26/07/2018

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

03-2018-MV

Predmet nabave:

Nabava opskrbe električnom energijom

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2018/S 0F5-0012849

Datum objave:

18/05/2018

Rok za dostavu ponuda:

12/06/2018

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

04-2018-MV

Predmet nabave:

Zaštitni pregled predane putničke prtljage

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

Datum objave:

23/03/2018

Rok za dostavu ponuda:

06/04/2018

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

42-2018-IP

Predmet nabave:

Pružanje usluge financijskog upravljanja projektom Inter-Pass u sklopu programa Interreg Adrion

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2018/S 0F5-0006056

Datum objave:

12/03/2018

Rok za dostavu ponuda:

10/04/2018

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

05-2018-MV

Predmet nabave:

Košenje raslinja — održavanje okoliša oko glavne zgrade, čišćenje raslinja na manevarskim površinama

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

Datum objave:

08/03/2018

Rok za dostavu ponuda:

15/03/2018

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

9-2018-IP

Predmet nabave:

Pružanje usluga redovnog i izvanrednog održavanja sigurnosne opreme, vatrodojave i video nadzora u Zračnoj luci Pula s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2018/S 0F5-0003711

Datum objave:

14/02/2018

Rok za dostavu ponuda:

09/03/2018

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

02-2018-MV

Predmet nabave:

Nabava autobusa za prijevoz putnika na stajanci i autobusa za prijevoz putnika u cestovnom prometu

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2018/S 0F5-0001352, u Službenom listu Europske unije: 2018/S 014-029435

Datum objave:

22/01/2018

Rok za dostavu ponuda:

23/02/2018

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

01-2018-VV

Predmet nabave:

Nabava autobusa za prijevoz putnika na stajanci i autobusa za prijevoz putnika u cestovnom prometu

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

Datum objave:

Rok za dostavu ponuda:

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

01-2018-VV

Predmet nabave:

Nabava i ugradnja elektro ormara za diesel agregatnu stanicu – DAS2 i nabava i ugradnja glavnog razvodnog ormara u prizemlju (GR-P) u glavnom holu Zračne luke Pula

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

Datum objave:

21/12/2017

Rok za dostavu ponuda:

08/01/2018

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

20-2017-IP

Predmet nabave:

Sanacija istočne fasade na katu glavne zgrade u Zračnoj luci Pula

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

Datum objave:

15/12/2017

Rok za dostavu ponuda:

27/12/2017

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

16-2017-IP

Predmet nabave:

Nabava sanitetske opreme za slučaj izvanrednog događaja

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

Datum objave:

28/11/2017

Rok za dostavu ponuda:

06/12/2017

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

17-2017-IP

Predmet nabave:

Nabava vozila za ukrcaj invalida na zrakoplov i iskrcaj invalida sa zrakoplova

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2017/S 0F5-0024443

Datum objave:

23/11/2017

Rok za dostavu ponuda:

19/12/2017

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

04-2017-MV

Predmet nabave:

Nabava stupova za sustav prilaznih svjetala za uzletno sletnu stazu 27

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2017/S 0F5-0022773

Datum objave:

03/11/2017

Rok za dostavu ponuda:

28/11/2017

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

03/2017-MV

Predmet nabave:

Nabava opskrbe električnom energijom

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2017/S 0F5-0009960

Datum objave:

23/05/2017

Rok za dostavu ponuda:

14/06/2017

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

01-2017/MV

Predmet nabave:

Aerodromski mobilni trakasti transporter/elevator za ukrcaj/iskrcaj prtljage i tereta

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2017/S OF5-0003549

Datum objave:

27/02/2017

Rok za dostavu ponuda:

20/03/2017

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

10-2016/MV

Predmet nabave:

Pružanje usluga na području zaštite u Zračnoj luci Pula

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2016/S 005-0029860

Datum objave:

02/01/2017

Rok za dostavu ponuda:

22/02/2017

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

09-2016/MV

Predmet nabave:

Nabava goriva s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2016/S 005-0029384

Datum objave:

29/12/2016

Rok za dostavu ponuda:

02/02/2017

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

8-2016/MV

Predmet nabave:

Presvlačenje uzletno-sletne staze Zračne luke Pula novim asfaltom

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2016/S 005-0022242

Datum objave:

07/10/2016

Rok za dostavu ponuda:

28/10/2016

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

07-2016/MV

Predmet nabave:

Nabava usluga osiguranja za potrebe Zračne luke Pula d.o.o.

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2016/S 005-0021810 | 2016/S 014-0027749

Datum objave:

03/10/2016

Rok za dostavu ponuda:

29/12/2016

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

07-2016/MV