Zbog tehničkih poteškoća u razdoblju 1.1. — 14.1.2023. godine naplata prilikom prodaje robe i usluga biti će moguća na sljedeći način:

  • Isključivo putem kreditnih kartica u poslovnim prostorima: CAFFE 1, CAFFE2, LOAD1. LDS1, PARK1, bus1, CSDFS00, STW1, PUNI1, PUNI2 i PUNI3
  • Isključivo u kunama u poslovnom prostoru: PARK2 (automat)
  • U kunama i putem kreditnih kartica u poslovnom prostoru PARK3 (automat)

Zahvaljujemo na razumijevanju.