Parking A i Parking B
Obavještavamo vas da su od 09.10.2015. do 31.03.2016., na snazi nove cijene parkinga Zračne luke Pula.