Zračna luka Pula d.o.o. dana 8. veljače 2024. godine objavljuje javne natječaje za zapošljavanje za potrebe sezone 2024. godine za sljedeće poslove: