dpo@airport-pula.hr

COO: Marko Ražem

marko.razem@airport-pula.hr

Fax. + 385 52 550 925

operations@airport-pula.hr

Tel. + 385 52 530 195

Fax. + 385 52 550 925

Tel. +385 99 211 4870

Fax. + 385 52 550 929

lost@airport-pula.hr

Head of department: Andrija Kuzmanić

andrija.kuzmanic@airport-pula.hr

CEO: Nina Vojnić Žagar

nina.vojnic@airport-pula.hr