Zračna luka Pula d.o.o. u sklopu projekta ADRIGREEN financiranog kroz program prekogranične suradnje Interreg Italija — Hrvatska 2014 — 2020 godina provodi istraživanje o novim navikama na putovanjima za vrijeme pandemije COVID-a.

Bili bismo zahvalni da sudjelujete u istraživanju. Ispunjavanje ankete je anonimno, u svega nekoliko minuta, a koristit će se isključivo u znanstvene svrhe.

Anketa je dostupna na sljedećem linku.

Detalje možete saznati ovdje.