Zračna luka Pula d.o.o. dana 21. siječnja 2022. godine objavljuje javni natječaj za zapošljavanje za potrebe sezone 2022. godine. Postanite dio našeg tima.

Tekst javnog natječaja možete pronaći ovdje.

Zračna luka Pula organizira online sastanak za sve postojeće i potencijalne pružatelje taksi usluga na području Zračne luke Pula. Sastanak će se održati u ponedjeljak, 11. travnja 2022. godine s početkom u 9:00 sati putem platforme Teams.

Sve zainteresirane za prisustvovanje pozivamo da svoj zahtjev dostave na mail adresu ured.direktor@airport-pula.hr najkasnije do 8. travnja 2022. godine do 12:00 sati.