Zračna luka Pula d.o.o. objavljuje poništenje postupka nabave za radove u sklopu projekta IPA ADRIATIC CBC PROGRAMME