Predmet nabave:

Nabava i ugradnja elektro ormara za diesel agregatnu stanicu – DAS2 i nabava i ugradnja glavnog razvodnog ormara u prizemlju (GR-P) u glavnom holu Zračne luke Pula

Poziv na dostavu ponude:

Datum objave:

21/12/2017

Rok za dostavu ponuda:

08/01/2018 do do 12:00 sati h

Evidencijski broj:

20-2017-IP

Predmet nabave:

Sanacija istočne fasade na katu glavne zgrade u Zračnoj luci Pula

Poziv na dostavu ponude:

Datum objave:

15/12/2017

Rok za dostavu ponuda:

27/12/2017 do 12:00 h

Evidencijski broj:

16-2017-IP

Predmet nabave:

Nabava sanitetske opreme za slučaj izvanrednog događaja

Poziv na dostavu ponude:

Datum objave:

28/11/2017

Rok za dostavu ponuda:

06/12/2017 do 12:00 h

Evidencijski broj:

17-2017-IP