Sukladno čl. 67.- čl. 73. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16), naručitelj Zračna luka Pula d.o.o., sve objave javne nabave  objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.  Na ovim stranicama ne vodi  se  evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije o nabavi  od strane gospodarskih subjekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Sukladno čl. 382. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16), Dokumentacija o nabavi objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe. Za pripremu ponuda odnosno zahtjeva za sudjelovanje preporučuje se preuzimanje Dokumentacije o nabavi na stranicama  Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Otvaranjem stranice https://eojn.nn.hr/Oglasnik/  potrebno je odabrati link na formular tražilica i upisati pod uvjet: „Naziv naručitelja” Zračna luka Pula d.o.o.

Predmet nabave:

Pružanje usluga redovnog i izvanrednog održavanja sigurnosne opreme, vatrodojave i video nadzora u Zračnoj luci Pula s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2018/S 0F5-0003711

Datum objave:

14/02/2018

Rok za dostavu ponuda:

09/03/2018

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

02-2018-MV

Predmet nabave:

Nabava autobusa za prijevoz putnika na stajanci i autobusa za prijevoz putnika u cestovnom prometu

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2018/S 0F5-0001352, u Službenom listu Europske unije: 2018/S 014-029435

Datum objave:

22/01/2018

Rok za dostavu ponuda:

23/02/2018

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

01-2018-VV

Predmet nabave:

Nabava vozila za ukrcaj invalida na zrakoplov i iskrcaj invalida sa zrakoplova

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2017/S 0F5-0024443

Datum objave:

23/11/2017

Rok za dostavu ponuda:

19/12/2017

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

04-2017-MV

Predmet nabave:

Nabava stupova za sustav prilaznih svjetala za uzletno sletnu stazu 27

Obavijesti o nadmetanju:

Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave:

2017/S 0F5-0022773

Datum objave:

03/11/2017

Rok za dostavu ponuda:

28/11/2017

Zapisnik sa otvaranja ponuda:

Odluka o odabiru / poništenju:

Obavijest o dodjeli ugovora:

Evidencijski broj:

03/2017-MV