EN

Nadmetanja u tijeku

Sukladno čl. 67.- čl. 73. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16), naručitelj Zračna luka Pula d.o.o., sve objave javne nabave  objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.  Na ovim stranicama ne vodi  se  evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije o nabavi  od strane gospodarskih subjekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Sukladno čl. 382. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16), Dokumentacija o nabavi objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe. Za pripremu ponuda odnosno zahtjeva za sudjelovanje preporučuje se preuzimanje Dokumentacije o nabavi na stranicama  Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Otvaranjem stranice https://eojn.nn.hr/Oglasnik/  potrebno je odabrati link na formular tražilica i upisati pod uvjet: „Naziv naručitelja" Zračna luka Pula d.o.o.
 

Predmet nabave i evidencijski broj
 

Nabava stupova za sustav prilaznih svjetala za uzletno sletnu stazu 27
Evidencijski broj nabave: 03-2017-MV                                                                                                           


           
Obavijest o nadmetanju
Dokumentacija o nabavi 
            
Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave   2017/S 0F5-0022773
Datum objave   03.11.2017.
Rok za dostavu ponuda   28.11.2017.
Zapisnik sa otvaranja ponuda    
Odluka o odabiru / poništenju

Obavijest o dodjeli ugovora
   

 
 

Predmet nabave i evidencijski broj
 

Nabava opskrbe električnom energijom
Evidencijski broj nabave: 02-2017-MV                                                                                                           


           
Obavijest o nadmetanju
Dokumentacija o nabavi 
            
Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave   2017/S 0F5-0009960
Datum objave   23.05.2017.
Rok za dostavu ponuda   14.06.2017.
Zapisnik sa otvaranja ponuda  
Odluka o odabiru / poništenju

Obavijest o dodjeli ugovora
   

 

Predmet nabave i evidencijski broj
 

Aerodromski mobilni trakasti transporter/elevator za ukrcaj/iskrcaj prtljage i tereta
Evidencijski broj nabave: 01-2017/MV                                                                                                           


           
Obavijest o nadmetanju
Dokumentacija o nabavi 
            
Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave   2017/S OF5-0003549
Datum objave   27.02.2017.
Rok za dostavu ponuda   20.03.2017.
Zapisnik sa otvaranja ponuda  
Odluka o odabiru / poništenju

Obavijest o dodjeli ugovora
   

 

Predmet nabave i evidencijski broj
 

Pružanje usluga na području zaštite u Zračnoj luci Pula
Evidencijski broj nabave: 10-2016/MV                                                                                                           


           
Dokumentacija za nadmetanje               
Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave   2016/S 005-0029860
Datum objave   02.01.2017.
Rok za dostavu ponuda   22.02.2017.
Zapisnik sa otvaranja ponuda  
Odluka o odabiru / poništenju


Obavijest o sklopljenim ugovorima / poništenju
   

 

Predmet nabave i evidencijski broj
 

Nabava goriva s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma
Evidencijski broj nabave: 09-2016/MV                                                                                                           


           
Dokumentacija za nadmetanje               
Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave   2016/S 005-0029384
Datum objave   29.12.2016.
Rok za dostavu ponuda   02.02.2017.
Zapisnik sa otvaranja ponuda  
Odluka o odabiru / poništenju

Obavijest o sklopljenim ugovorima / poništenju
   

 
 

Predmet nabave i evidencijski broj
 

Presvlačenje uzletno-sletne staze Zračne luke Pula novim asfaltom
Evidencijski broj nabave: 8-2016/MV                                                                                                           


           
Dokumentacija za nadmetanje               
Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave   2016/S 005-0022242
Datum objave   07.10.2016.
Rok za dostavu ponuda   28.10.2016.
Zapisnik sa otvaranja ponuda  
Odluka o odabiru / poništenju

Obavijest o sklopljenim ugovorima / poništenju
   

 
 

Predmet nabave i evidencijski broj
 

Nabava usluga osiguranja za potrebe Zračne luke Pula d.o.o.
Evidencijski broj nabave: 07-2016/MV                                                                                                           


           
Dokumentacija za nadmetanje  

I
nformacije o izjavljenoj žalbi na Dokumentaciju za nadmetanje
Odbija se žalba, postupak javne nabave se nastavlja
            


Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave   2016/S 005-0021810-Poziv na nadmetanje-sektor
2016/S 014-0027749- Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku
Datum objave Poziva na nadmetanje
Datum objave Obavijesti o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku
  03.10.2016.

13.12.2016.
Rok za dostavu ponuda   29.12.2016.
Zapisnik sa otvaranja ponuda  
Odluka o odabiru / poništenjuObavijest o sklopljenim ugovorima / poništenju
   

   


           
             
 

 

 

 

                         
Podaci preuzeti sa Yahoo Weather.