EN

Nadmetanja u tijeku

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/11, 83/13 i 143/13), naručitelj Zračna luka Pula d.o.o., sve objave javne nabave  objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.  Na ovim stranicama ne vodi  se  evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje  od strane gospodarskih subjekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe, te se  za pripremu ponuda odnosno zahtjeva za sudjelovanje preporučuje preuzimanje dokumentacije na stranicama  Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Otvaranjem stranice https://eojn.nn.hr/Oglasnik/  potrebno je odabrati link na formular tražilica i upisati pod uvjet: „Naziv naručitelja" Zračna luka Pula d.o.o.
 

Predmet nabave i evidencijski broj
 

Pružanje usluga na području zaštite u Zračnoj luci Pula
Evidencijski broj nabave: 10-2016/MV                                                                                                           


           
Dokumentacija za nadmetanje               
Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave   2016/S 005-0029860
Datum objave   02.01.2017.
Rok za dostavu ponuda   22.02.2017.
Zapisnik sa otvaranja ponuda    
Odluka o odabiru / poništenju

Obavijest o sklopljenim ugovorima / poništenju
   

 
 

Predmet nabave i evidencijski broj
 

Nabava goriva s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma
Evidencijski broj nabave: 09-2016/MV                                                                                                           


           
Dokumentacija za nadmetanje               
Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave   2016/S 005-0029384
Datum objave   29.12.2016.
Rok za dostavu ponuda   02.02.2017.
Zapisnik sa otvaranja ponuda  
Odluka o odabiru / poništenju

Obavijest o sklopljenim ugovorima / poništenju
   

 
 

Predmet nabave i evidencijski broj
 

Presvlačenje uzletno-sletne staze Zračne luke Pula novim asfaltom
Evidencijski broj nabave: 8-2016/MV                                                                                                           


           
Dokumentacija za nadmetanje               
Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave   2016/S 005-0022242
Datum objave   07.10.2016.
Rok za dostavu ponuda   28.10.2016.
Zapisnik sa otvaranja ponuda  
Odluka o odabiru / poništenju

Obavijest o sklopljenim ugovorima / poništenju
   

 
 

Predmet nabave i evidencijski broj
 

Nabava usluga osiguranja za potrebe Zračne luke Pula d.o.o.
Evidencijski broj nabave: 07-2016/MV                                                                                                           


           
Dokumentacija za nadmetanje  

I
nformacije o izjavljenoj žalbi na Dokumentaciju za nadmetanje
Odbija se žalba, postupak javne nabave se nastavlja
            


Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave   2016/S 005-0021810-Poziv na nadmetanje-sektor
2016/S 014-0027749- Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku
Datum objave Poziva na nadmetanje
Datum objave Obavijesti o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku
  03.10.2016.

13.12.2016.
Rok za dostavu ponuda   29.12.2016.
Zapisnik sa otvaranja ponuda  
Odluka o odabiru / poništenjuObavijest o sklopljenim ugovorima / poništenju
   

 
 

Predmet nabave i evidencijski broj
 

Usluge revizije financijskih izvještaja Zračne luke Pula d.o.o. za 2016. godinu
Evidencijski broj nabave: 15 -2016-IP                                                                                                           


           
Poziv na dostavu ponude             
E-mail adresa za dostavu ponuda
 
nabava@airport-pula.hr
Datum objave na WEB stranici   23.05.2016.
Rok za dostavu ponuda   31.05.2016. do 10:00 sati
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude / poništenju
 
   

 
 

Predmet nabave i evidencijski broj
 

Nabava opskrbe električnom energijom
Evidencijski broj nabave: 6-2016/MV                                                                                                           


           
Dokumentacija za nadmetanje               
Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave   2016/S 005-0011063
Datum objave   20.05.2016.
Rok za dostavu ponuda   13.06.2016.
Zapisnik sa otvaranja ponuda  
Odluka o odabiru / poništenju

Obavijest o sklopljenim ugovorima / poništenju
   

 


 

Predmet nabave i evidencijski broj
 

Privremena ograda na vojnom dijelu Zračne luke Pula
Evidencijski broj nabave: 5-2016/MV                                                                                                           


           
Dokumentacija za nadmetanje               
Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave   2016/S 005-0010538
Datum objave   16.05.2016.
Rok za dostavu ponuda   07.06.2016.
Zapisnik sa otvaranja ponuda  
Odluka o odabiru / poništenju

Obavijest o sklopljenim ugovorima / poništenju
   

 

Predmet nabave i evidencijski broj
 

Nabava usluge izrade studije utjecaja na okoliš master plana razvoja Zračne luke Pula i izrada karte buke
Evidencijski broj nabave: 4-2016/MV                                                                                                           


           
Dokumentacija za nadmetanje               
Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave   2016/S 005-0008759
Datum objave   25.04.2016.
Rok za dostavu ponuda   16.05.2016.
Zapisnik sa otvaranja ponuda  
Odluka o odabiru / poništenju

Obavijest o sklopljenim ugovorima / poništenju
   

 
 

Predmet nabave i evidencijski broj
 

Pružanje usluga preventivnog i interventnog održavanja sigurnosne opreme na Zračnoj luci Pula s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma
Evidencijski broj nabave: 03-2016/MV                                                                                                           


           
Dokumentacija za nadmetanje               
Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave   2016/S 005-0007671
Datum objave   12.04.2016.
Rok za dostavu ponuda   02.05.2016.
Zapisnik sa otvaranja ponuda  
Odluka o odabiru / poništenju

Obavijest o sklopljenim ugovorima / poništenju
   

 
 

Predmet nabave i evidencijski broj
 

Nabava usluge izrade studije utjecaja na okoliš master plana razvoja Zračne luke Pula i izrada karte buke
Evidencijski broj nabave: 2-2016/MV                                                                                                           


           
Dokumentacija za nadmetanje               
Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave   2016/S 005-0002697
Datum objave   10.02.2016.
Rok za dostavu ponuda   02.03.2016.
Zapisnik sa otvaranja ponuda  
Odluka o odabiru / poništenju

Obavijest o sklopljenim ugovorima / poništenju
   

 
 

Predmet nabave i evidencijski broj
 

Uređaji za detekciju tragova eksploziva (ETD uređaji)
Evidencijski broj nabave: 1-2016/MV                                                                                                           


           
Dokumentacija za nadmetanje               
Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave   2016/S 005-0002420
Datum objave   08.02.2016.
Rok za dostavu ponuda   29.02.2016.
Zapisnik sa otvaranja ponuda  
Odluka o odabiru / poništenju

Obavijest o sklopljenim ugovorima / poništenju
   

 
   
             
 

 

 

 

                         
Podaci preuzeti sa Yahoo Weather.