EN

Cjenik komercijalnog zrakoplovstva

Cjenik aerodromskih usluga Zračne luke Pula, sastoji se od:
  • NAKNADE ZA SLIJETANJE I UZLIJETANJE
  • NAKNADE ZA PARKIRANJE ZRAKOPLOVA
  • NAKNADE ZA PUTNIČKI SERVIS
  • NAKNADE ZA ZAŠTITU
  • NAKNADE ZA PUTNIKE S POSEBNIM POTREBAMA
  • NAKNADE ZA PRIHVAT I OTPREMU
Za detaljan izračun svih vrsta naknada, provjerite na našem službenom cjeniku.
 

Navedene cijene su službene od 1.2.2015.

Cijene naših usluga - puna verzija >

Cijene naših usluga - kratka verzija >

 

Podaci preuzeti sa Yahoo Weather.