EN

Opći uvjeti za Auto-taxi

Objavljeni Opći uvjeti za obavljanje auto-taksi prijevoza sa Zračne luke Pula

Od dana 19.05.2017.g., na snazi su novi Opći uvjeti za obavljanje auto-taksi prijevoza sa Zračne luke Pula.

OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE AUTO-TAKSI PRIJEVOZA SA ZRAČNE LUKE PULA.
Podaci preuzeti sa Yahoo Weather.