EN

Društveno odgovorno poslovanje

Društvo je u 2017. godini donijelo sljedeće odluke o dodjeli donacija i/ili sponzorstava sukladno objavljenim pravilnicima:

     


U nastavku teksta nalaze dva važeća pravilnika:
Podaci preuzeti sa Yahoo Weather.