EN

Natječaj za dodjelu stipendije

NATJEČAJ ZA DODJELU JEDNE (1) STIPENDIJE REDOVNOM STUDENTU PREDDIPLOMSKOG ILI INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.


Ovim putem pozivamo motivirane, redovne studente, buduće stručnjake FER-a ( Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu ) da iskažu interes za stipendiju Zračne luke Pula d.o.o. kojom će osigurati svoje prvo radno mjesto i priliku za daljnjim profesionalnim razvojem u društvu Zračna luka Pula.

Sve uvjete i detalje natječaja možete pronaći na LINKU: 
Podaci preuzeti sa Yahoo Weather.