EN

Opći uvjeti za Auto-taksi

Objavljeni Opći uvjeti za obavljanje auto-taksi prijevoza sa Zračne luke Pula

Od dana 31.03.2016.g., na snazi su novi Opći uvjeti za obavljanje auto-taksi prijevoza sa Zračne luke Pula.

OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE AUTO-TAKSI PRIJEVOZA SA ZRAČNE LUKE PULA.
Podaci preuzeti sa Yahoo Weather.