EN

Kontakt
INFORMACIJE I UPITI O LETOVIMA

Tel. 060 308 308
(cijena poziva 1,74 kn/min iz fiksnih i 2,96 kn/min iz mobilnih mreža)
Operator: HT d.d. Roberta F. Mihanović 9, Zagreb, tel. 0800 1234
Za pozive iz inozemstva koristi se broj +385(0)52 550 926
Fax. + 385 52 550 914

informacije@airport-pula.hr

 

UPRAVA

Fax. + 385 52 550 915

uprava@airport-pula.hr


PROMETNI SEKTOR

Voditelj: Marko Ražem

marko.razem@airport-pula.hr


TEHNIČKI SEKTOR I RAZVOJ

Voditelj: Andrija Kuzmanić

andrija.kuzmanic@airport-pula.hr

 

SEKTOR FINANCIJSKIH I OPĆIH POSLOVA

Voditeljica: Nina Vojnić Žagar

nina.vojnic@airport-pula.hr


OPERATIVNI UPITI

Fax. + 385 52 550 925

operations@airport-pula.hr

 

IZGUBLJENA PRTLJAGA

Tel. +385 99 211 4870
Fax. + 385 52 550 929

lost@airport-pula.hr


UPRAVLJANJE TERETIMA

Tel. + 385 52 530 195
Fax. + 385 52 550 925


NAŠA ADRESA:

Zračna luka Pula d.o.o.
Ližnjan, Valtursko polje 210
p.p. 89, 52100 PULA
 

Podaci preuzeti sa Yahoo Weather.